Monthly Archives: January 2014

¿SER O ESTAR?

Escribe “ser” o “estar” en presente de indicativo:  

Posted in Senza categoria | Comments Off on ¿SER O ESTAR?

VOCABULARIO NAVIDAD

Posted in Senza categoria | Comments Off on VOCABULARIO NAVIDAD